Ομάδα Εργασίας

 

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Βύρωνας Κοτζαμάνης, ενώ συμμετέχουν οι επόμενοι φορείς:

ü      Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (Ανάδοχος Φορέας) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του ιδίου Τμήματος.

ü      Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (Συνεργαζόμενος Φορέας Α).

ü      Τμήμα Τοπογραφίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα (Συνεργαζόμενος Φορέας Β).

Αναλυτικά για την δημιουργία του δικτυακού τόπου εργάσθηκαν οι επόμενοι:

Από το Τ.Μ.Χ.Π.Α. (Βόλος)

Β. Κοτζαμάνης, Καθηγητής,

Β. Παππάς, Επικ. Καθηγητής,

Τ. Αποστόλου, Τοπογράφος Μηχανικός,

Μ. Βανταλή, Μηχανικός Χωροταξίας,

Γ. Δροσίδης, Μηχανικός Χωροταξίας,

Γ. Κουκλάκης, Μηχανικός Πληροφορικής,

Ν. Κρομμυδάκης, Μηχανικός Χωροταξίας,

Α. Κωτίδης, Μηχανικός Χωροταξίας,

Π. Μπαλτάς, Μηχανικός Χωροταξίας,

Λ. Μπόζης, Μηχανικός Χωροταξίας,

Ε. Παρασκευοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας,

Ε. Ψαθά, Πολιτικός Μηχανικός,

Λ. Γιαννέλος, Μηχανικός Υπολ. συστημάτων,

Μ. Ιωαννίδου, Πολιτικός Επιστήμονας,

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α.) ανέλαβε καταρχάς τη δημιουργία της βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης δημογραφικών βάσεων δεδομένων και δυναμικής χαρτογράφησης των δεικτών. Ταυτόχρονα, παρείχε τα δεδομένα για την υλοποίηση και των υπολοίπων τμημάτων του έργου (θεματικά δεδομένα, δυναμική χαρτογράφηση, στατικός Άτλας). Το Ε.Δ.Κ.Α. συμμετείχε επίσης στο σχεδιασμό για την υλοποίηση του "στατικού Άτλαντα" και ανέλαβε τη δημιουργία του λεξικού δημογραφικών όρων, τη σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη του δικτυακού τόπου, την παραγωγή τμήματος του εκπαιδευτικού υλικού και του επιστημονικού περιοδικού, ως και τη γραμματειακή υποστήριξη του όλου έργου.

Από το Ι.Τ.Ε. (Κρήτη) οι

Π. Πραστάκος, Ερευνητής Α’,

Χ. Αβραμάκη, Γεωλόγος,

Ι. Καμαριανάκης, Στατιστικός,

Δ. Κοτζίνος, Πληροφορικός,

Γ. Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος,

 

Από το Τ.Ε.Ι. (Αθήνα) οι:

Α. Τσάτσαρης, Καθηγητής Εφαρμογών,

Γ. Σιδηρόπουλος, Δρ. Γεωγραφίας,

Λ. Αμπαστάδου, Γραφίστρια ΤΕ,

Β. Κουτσούμπης, Τοπογράφος Μηχ. ΤΕ,

Ν. Μοστράτος, Τοπογράφος Μηχ. ΤΕ,

Ε. Παντζαβέλη, Μηχανικός Χωροταξίας