Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας > Επιστημονικό Περιοδικό
 

Ενότητες
Θεματική Χαρτογράφηση

Στατικός Άτλας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιστημονικό Περιοδικό

Λεξικό Δημογραφικών Όρων

Σχετικές Συνδέσεις

Γενικές Πληροφορίες
 

Επιστημονικό Περιοδικό


Περιλαμβάνει πληροφορίες για το επιστημονικό συνέδριο "ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ", που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ. Διεξήχθη στο Βόλο, στις 4-5 Νοεμβρίου 2000. Περιλαμβάνονται ο κατάλογος των ομιλητών, οι περιλήψεις, τα πρακτικά καθώς και γενικές πληροφορίες για το συνέδριο:

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου