Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εξειδικευμένη Θεματική Χαρτογράφηση > Γενικές Πληροφορίες
 

Ενότητες
Σχετικά

Εκκίνηση

Βοήθεια

Πηγαίος Κώδικας

Γενικές Πληροφορίες

 

Γενικές πληροφορίες ως προς την εφαρμογή


Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Δροσίδη στα πλαίσια του προγράμματος Πανδώρα: Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και τη διπλωματική του εργασία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα δημογραφικά δεδομένα και τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου