Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εξειδικευμένη Θεματική Χαρτογράφηση > Βοήθεια
 

Ενότητες
Σχετικά

Εκκίνηση

Βοήθεια

Πηγαίος Κώδικας

Γενικές Πληροφορίες

 

Βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή


Παράδειγμα ενός χάρτη

Στην εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα χάρτη που μπορεί να δημιουργηθεί με την εν λόγω εφαρμογή.

 

Δημιουργία του χάρτη

Η διαδικασία δημιουργίας ενός χάρτη ξεκινά στο αριστερό μέρος του παραθύρου της εφαρμογής, με την επιλογή των δεδομένων που θα χαρτογραφηθούν. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλογή χωρικού επιπέδου.
 • Επιλογή δείκτη. Οι δείκτες είναι οργανωμένοι σε κατηγορίες. Δίπλα στα ονόματα των κατηγοριών υπάρχει το εικονίδιο ενός φακέλου, ενώ δίπλα στο όνομα κάθε δείκτη υπάρχει ένα εικονίδιο που δείχνει τον τρόπο απεικόνισής του (χρωματισμός επιφάνειας, κύκλοι μεταβλητού μεγέθους ή πυραμίδα ηλικιών). Καθώς ο χρήστης επιλέγει κάποιο δείκτη, εμφανίζεται μία σύντομη περιγραφή του.
 • Επιλογή έτους.
 • Επιβεβαίωση των παραπάνω επιλογών (κουμπί ΟΚ).

Η διαδικασία αυτή φαίνεται συνοπτικά στην παρακάτω εικόνα.

 

Ο Χάρτης

Μετά την επιβεβαίωση (κουμπί ΟΚ), εμφανίζεται στην οθόνη ο χάρτης. Μπορεί κανείς να διακρίνει:

 • Στο κέντρο της οθόνης το χάρτη.
 • Τη μπάρα με τα εργαλεία (πάνω).
 • Τον τίτλο του χάρτη (πάνω).
 • Τη λεζάντα του χάρτη (δεξιά).
 • Την οριζόντια λεζάντα του χάρτη (κάτω).

 

Διαχείριση του Χάρτη

Στη μπάρα εργαλείων υπάρχουν τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαχειριστούμε το χάρτη. Στην εικόνα φαίνεται η μπάρα ενός χάρτη με διαβάθμιση χρώματος.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά συναντάμε:

 • Την αδρανοποίηση της λειτουργίας του ποντικιού (είναι η default κατάσταση).
 • Το zoom in.
 • Το full extend.
 • Το pan.
 • Την εμφάνιση του πίνακα τιμών, όπου μπορούμε να δούμε την τιμή και την κλάση στην οποία ανήκει κάθε χωρική ενότητα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ταξινόμησης (sort) κάνοντας click πάνω στην επικεφαλίδα του πίνακα.

 • Την εμφάνιση του διορθωτή λεζάντας. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ομάδες (κλάσεις) είτε με αυτόματες μεθόδους, είτε δημιουργώντας οι ίδιοι τα όρια των κλάσεων. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το χρώμα κάθε μεμονωμένης κλάσης ή να δημιουργήσουμε αυτόματα μια διαβάθμιση χρωμάτων.

 • Την εμφάνιση του παραθύρου αποθήκευσης του χάρτη ως εικόνα. Λόγω των εγγενών περιορισμών που έχουν οι εφαρμογές στο διαδίκτυο, η δυνατότητα δεν είναι εξ ορισμού διαθέσιμη. Για να την αξιοποιήσετε πρέπει να δώσετε στην εφαρμογή δικαιώματα πρόσβασης στους πόρους του υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται συνήθως από τις ρυθμίσεις του browser.
 • Την εμφάνιση ενός παραθύρου με γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή.

 

Η οριζόντια λεζάντα

Στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής υπάρχει η οριζόντια λεζάντα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που στοχεύει στην οπτικοποίηση της κατανομής των τιμών της μεταβλητής και της κατηγοριοποίησης που έχει γίνει. Η πραγματική αξία αυτού του εργαλείου πηγάζει από τη δυναμική διασύνδεσή του με το χάρτη. Καθώς ο χρήστης "δείχνει" με το ποντίκι κάποια χωρική ενότητα στο χάρτη, αυτή ενεργοποιείται στην οριζόντια λεζάντα, και το αντίθετο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του φαίνονται στο σχήμα.

 

Πυραμίδες ηλικιών

Η πιο απλή στο χειρισμό δυνατότητα της εφαρμογής είναι η δημιουργία ηλικιακών πυραμίδων. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει μία μεταβλητή δημιουργίας ηλικιακών πυραμίδων. Στη συνέχεια απλώς πατάει (click) πάνω σε μία χωρική ενότητα και εμφανίζεται (σε ξεχωριστό παράθυρο) το σχετικό γράφημα. Εδώ, όπως και στους χάρτες, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της πυραμίδας σε μορφή εικόνας.

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου