Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εξειδικευμένη Θεματική Χαρτογράφηση > Πηγαίος Κώδικας
 

Ενότητες
Σχετικά

Εκκίνηση

Βοήθεια

Πηγαίος Κώδικας

Γενικές Πληροφορίες

 

Πηγαίος Κώδικας Εφαρμογής


Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος είναι ελεύθερα διαθέσιμος. Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ. Στον πηγαίο κώδικα δεν περιλαμβάνονται η βάση δεδομένων, τα ερωτήματα υπολογισμού των δεικτών και τα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κομμάτια κώδικα που προστατεύονται από την άδεια GPL (General Public License). Ο κυριότερος περιορισμός που θέτει αυτή η άδεια είναι ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιεί αυτόν τον κώδικα ή κομμάτια του πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα (open source) καθώς επίσης και να αναφέρει ρητά όλους όσους έχουν ασχοληθεί η ασχολούνται με τη συγγραφή του εν λόγω κώδικα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το δημιουργό της εφαρμογής.

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου