Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας > Λεξικό Δημογραφικών Όρων
 

Ενότητες
Θεματική Χαρτογράφηση

Στατικός Άτλας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιστημονικό Περιοδικό

Λεξικό Δημογραφικών Όρων

Σχετικές Συνδέσεις

Γενικές Πληροφορίες
 

Λεξικό Δημογραφικών Όρων


Περιλαμβάνει ένα πολυγλωσσικό (Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά) γλωσσάρι βασικών δημογραφικών όρων με ευρετήριο, καθώς και ένα περιγραφικό δημογραφικό λεξικό με πάνω από 100 όρους στα Ελληνικά επίσης με ευρετήριο:

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου