Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εκπαιδευτικό Υλικό > Βιβλιογραφία
 

Ενότητες
Βιβλιογραφία

Παραδειγματικές Εφαρμογές

Διαλέξεις

Μαθήματα

 

Βιβλιογραφία


Η βιβλιογραφία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τη βιβλιογραφία σχετική με τη δημογραφία και τη βιβλιογραφία σχετική με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.).

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2003 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου