Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εκπαιδευτικό Υλικό > Παραδειγματικές Εφαρμογές
 

Ενότητες
Βιβλιογραφία

Παραδειγματικές Εφαρμογές

Διαλέξεις

Μαθήματα
 

Παραδειγματικές Εφαρμογές


Περιλαμβάνονται οι εξής παραδειγματικές εφαρμογές, οι οποίες επιδεικνύουν πιθανές χρήσεις διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων που απευθύνονται στις ανάγκες των ερευνητών και επιστημόνων στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο:

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2003 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου