Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Εκπαιδευτικό Υλικό > Μαθήματα
 

Ενότητες
Βιβλιογραφία

Παραδειγματικές Εφαρμογές

Διαλέξεις

Μαθήματα
 

Μαθήματα


Περιλαμβάνονται σημειώσεις και εκπαιδευτικά μαθήματα συνοδευόμενα από ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτρέποντας στον χρήστη να εξασκηθεί σε σχέση με τη δημογραφική ανάλυση. Επιπλέον, μία βάση δημογραφικών δεδομένων-παράδειγμα δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης ως προς την εκτίμηση βασικών δημογραφικών δεικτών, οι οποίοι επιτρέπουν την κατανόηση των δημογραφικών εξελίξεων σε επίπεδο χώρας αλλά και χαμηλότερων διοικητικών επιπέδων (περιφέρειες, νομοί):

Σημειώσεις

Μαθήματα-Ασκήσεις

Βάση Δημογραφικών Δεδομένων

Πληθυσμός

 • Πληθυσμός νομών στη μέση του έτους κατά 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Πληθυσμός περιφερειών στη μέση του έτους κατά 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Ελλάδα, πληθυσμός στη μέση του έτους κατά 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1951-1998
 • Ελλάδα, πληθυσμός στη μέση του έτους κατά 1ετείς ηλικιακές ομάδες, 1975-1998

Γεννήσεις

 • Σύνολο γεννήσεων κατά νομό και ηλικία της μητέρας (5ετίες), 1981-1997
 • Σύνολο γεννήσεων κατά περιφέρεια και ηλικία της μητέρας (5ετίες), 1981-1997
 • Ελλάδα, γεννήσεις αναλόγως της ηλικίας της μητέρας (1ετίες), 1960-1998
 • Ελλάδα, γεννήσεις αναλόγως της ηλικίας της μητέρας (5ετίες), 1956-1998

Θάνατοι

 • Θάνατοι ανά νομό και 5ετείς ηλικιακές ομάδες
 • Θάνατοι ανά περιφέρεια και 5ετείς ηλικιακές ομάδες
 • Ελλάδα, θάνατοι ανά φύλο και ηλικία σε μονοετείς ηλικιακές ομάδες, 1960-1997
 • Ελλάδα, θάνατοι ανά φύλο και ηλικία σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες, 1956-1998

Γάμοι

 • Πρώτοι γάμοι γυναικών ανά νομό και 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Πρώτοι γάμοι γυναικών ανά περιφέρεια και 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Ελλάδα, πρώτοι γάμοι γυναικών ανά 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1956-1998
 • Ελλάδα, πρώτοι γάμοι γυναικών ανά 1ετείς ηλικιακές ομάδες, 1990-1997
 • Σύνολο γάμων γυναικών ανά νομό και 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Σύνολο γάμων γυναικών ανά περιφέρεια και 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1981-1997
 • Ελλάδα, σύνολο γάμων γυναικών ανά 5ετείς ηλικιακές ομάδες, 1996-1997
 • Ελλάδα, σύνολο γάμων γυναικών ανά 1ετείς ηλικιακές ομάδες, 1996-1997

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2003 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου