Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
 
   
 
Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλας > Σχετικές Συνδέσεις
 

Ενότητες
Θεματική Χαρτογράφηση

Στατικός Άτλας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιστημονικό Περιοδικό

Λεξικό Δημογραφικών Όρων

Σχετικές Συνδέσεις

Γενικές Πληροφορίες
 

Σχετικές Συνδέσεις


Περιλαμβάνει συλλογή σχετικών με το αντικείμενο συνδέσεων (Links) στο διαδίκτυο, χωριζόμενη σε σχετικές με τη Δημογραφία και σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.):

 

      Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 74393/74432-33
Φαξ: 24210 74394/83666
2007 Ε.Δ.Κ.Α. - Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. - Π.Θ.
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας: | Εργαστήριο | Υπεύθυνος δικτυακού τόπου