Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) δημιουργήθηκε το 1998. και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας – Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της Κοινωνικής Έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων.

Το ΕΔΚΑ εξειδικεύεται στις προβολές – προβλέψεις και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών πληθσμιακής ανάλυσης με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης ως και τον εντοπισμό των προβλημάτων, των ανασχετικών της ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο φιλοξενεί επίσης την έδρα της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης DEMOBALK που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των πρόσφατων δημογραφικών και κοινωνικό - οικονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεων τους στις Βαλκανικές Χώρες.

Η δημογραφική κρίση της Ελλάδας σε 4 γραφήματα
Ελλάδα - Γεννήσεις την περίοδο 1980-2013
Ελλάδα - Θάνατοι την περίοδο 1980-2013
Ελλάδα - Ειδικός συντελεστής γονιμότητος τα έτη 1980 & 2013
Ελλάδα - Αττική - Ηλικιακή πυραμίδα πληθυσμού το έτος 2013
×
Ελλάδα - Γεννήσεις την περίοδο 1980-2013
Ελλάδα - Θάνατοι την περίοδο 1980-2013
Ελλάδα - Ειδικός συντελεστής γονιμότητος τα έτη 1980 & 2013
Ελλάδα - Αττική - Ηλικιακή πυραμίδα πληθυσμού το έτος 2013