Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δημογραφικά Νέα
Το Εργαστήριο μας, δημιούργησε το 2008 μια ηλεκτρονική περιοδική σειρά, τα «Δημογραφικά Νέα», με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των δημογραφικών - πληθυσμιακών εξελίξεων της χώρας μας. Η σειρά διατίθεται στα Ελληνικά. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε στοιχεία για όλα τα τεύχη της σειράς, και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του κάθε τεύχους.
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2019 Τα νέα μέτρα στήριξης της οικογένειας και του παιδιού και η συμβολή τους στις γεννήσεις και την γονιμότητα.
2 2019 Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις. (Τεύχος 36)
3 2019 Είναι δυνατόν οι αλλοδαποί να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού της Ελλάδας; (Τεύχος 36)
4 2019 Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών-και ειδικότερα του πρώτου- στην Ελλάδα , μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016) (Τεύχος 34)
5 2018 Η γονιμότητα, βασική μεταβλητή της εξέλιξης του πληθυσμού μας. Kύρια χαρακτηριστικά και πεδία παρέμβασης (Τεύχος 33)
6 2018 Ελλάδα, δημογραφικές προκλήσεις (Τεύχος 32)
7 2018 Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, μια σύντομη παρουσίαση (Τεύχος 31)
8 2018 Η γήρανση μέσα στη γήρανση στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Τεύχος 30)
9 2017 Μια ψύχραιμη ματιά για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα: συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης» (Τεύχος 29)
10 2017 Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία; (Τεύχος 28)
11 2016 Ο πληθυσμός της Ελλάδος στον ορίζοντα του 2050 (Τεύχος 27)
12 2016 Μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία: ένταση και βασικά χαρακτηριστικά των παρατύπως εισερχομένων ως και των αιτούντων άσυλο.
13 2015 Ο Πληθυσμός της Ελλάδας: Τάσεις και Προοπτικές (Τεύχος 25)
14 2015 1961-2014 Οι μεταβολές της πυραμίδας του πληθυσμού της Ελλάδας (Τεύχος 24)
15 2015 Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα. (Τεύχος 23)
16 2014 Αύξηση της τελικής ατεκνίας των γυναικών και μείωση του μεγέθους της οικογένειας στην Ελλάδα: Μια διαγενεακή προσέγγιση (Τεύχος 22)
17 2013 Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης (Τεύχος 21)
18 2012 Η αύξηση των γεννήσεων και της γεννητικότητας στην Ελλάδα (1999-2009), ένα παράδοξο; (Τεύχος 20)
19 2012 Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας (Τεύχος 19)
20 2012 Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών δήμων 1999-2009 (Τεύχος 18)
21 2012 Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται; Μια πρώτη κριτική ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011 (Τεύχος 17)
22 2011 Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα: χωρικές και κοινωνικο-δημογραφικές όψεις ενός αναδυόμενου φαινομένου (Τεύχος 16)
23 2011 O πληθυσμός του πλανήτη: 7 δις το 2011, 9 δις το 2050; (Τεύχος 15)
24 2011 Οι απογραφές πληθυσμού στην Ελλάδα (Τεύχος 14)
25 2011 Η κινητικότητα των συνταξιούχων στον ελλαδικό χώρο (Τεύχος 13)
1 2 >