Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ασκήσεις
Α/Α Θέμα
1 Πληθυσμιακές Πυραμίδες - Παραδείγματα - Επιθέσεις
2 Δημιουργία Πυραμίδας Ηλικιών στο MS Excel
3 Άσκηση Πίνακα επιβίωσης
4 Άσκηση Προτυποποίησης
5 Άσκηση διαγράμματος Lexis