Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός τόπος του Εργαστηρίου Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων είναι πλήρως συμβατό με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) (κανονισμός 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016). Η πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Στον δικτυακό μας τόπο συλλέγονται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

  1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσα από την φόρμα επικοινωνίας.
  2. Οι IPs και γενικότερα δεδομένα σχετικά με τις αναγνώσεις των σελίδων μας πχ. διάρκεια της κάθε επίσκεψης, σελίδες που διαβάζονται κλπ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα δεδομένα που συλλέγονται από την φόρμα επικοινωνίας περιλαμβάνουν όνομα προσώπου. Στα δεδομένα των αναγνώσεων των σελίδων μας δεν συλλέγουμε πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τους επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου.

Ποιος συλλέγει τις πληροφορίες;

Με πλήρη τήρηση του κανονισμού GDPR, για τον δικτυακό μας τόπο έχουν καθορισθεί ως:

  • Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων ο καθηγητής κ. Βύρων Κοτζαμάνης διευθυντής του Εργαστηρίου.
  • Χειριστής προσωπικών δεδομένων ο κ. Αναστάσιος Χατζηκρυστάλλης, προγραμματιστής διαδικτύου.
Πως συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα προαναφερθέντα δεδομένα συλλέγονται από το λογισμικό του δικτυακού μας τόπου και αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του.

Γιατί συλλέγονται τα δεδομένα;
  • Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσα από την φόρμα επικοινωνίας συλλέγονται προκειμένου να απαντηθούν τα εισερχόμενα μηνύματα.
  • Τα δεδομένα των αναγνώσεων των σελίδων μας συλλέγονται αυστηρά για στατιστικούς λόγους, ως δείκτες ενδιαφέροντος του δικτυακού μας τόπου.
Πως θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και σε ποιους τα κοινοποιούμε;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο για την βέλτιστη προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε κανέναν τρίτο.

Για πόσο διάστημα θα κρατηθούν τα δεδομένα;

Τα δεδομένα, που συλλέγονται μέσα από την φόρμα επικοινωνίας, φυλάσσονται στην βάση δεδομένων μας ως αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων των αποστελλόμενων e-mails. Η φύλαξη τους γίνεται για 3 μήνες από την ημέρα αποστολής της φόρμας. Κατά το πέρας αυτής της περιόδου τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.

Είναι πιθανό η προβλεπόμενη χρήση να αναγκάσει πρόσωπα να έχουν ενστάσεις ή να διαμαρτυρηθούν;

Λόγω την πλήρους συμμόρφωσης μας με τον κανονισμό GDPR, δεν αναμένονται ενστάσεις και διαμαρτυρίες από επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου. Στην περίπτωση που υπάρξει κάτι τέτοιο, θα δοθεί μεγάλη προσοχή στο μήνυμα που θα λάβουμε.

Μπορεί να ζητηθεί διαγραφή η τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων;

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή την διαγραφή ή τροποποίηση των δεδομένων τους, στέλνοντας ένα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με το συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω e-mail, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα της διαγραφής ή τροποποίησης έχει πράγματι σταλεί από αυτόν.