Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Βιβλία ΕΔΚΑ
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2015 Στοιχεία δημογραφίας
2 2015 Λευκή Βίβλος για την ελληνική εσωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια
3 2009 Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυβεύματα
4 2006 Μεταναστεύσεις, κρίσεις και πρόσφατες συγκρούσεις στα Βαλκάνια
5 2005 Σχεδιασμός και Κοινωνική Επιστήμη, μια ανθρωπιστική προσέγγιση
6 2002 Δημογραφία
7 2002 Κοινωνική Επιστήμη και Σχεδιασμός
8 2001 Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων
9 2001 Κοινωνική Επιστήμη και Σχεδιασμός Μέρος I: Μεταθεωρία και Έρευνα
10 2000 Η δημογραφία των Βαλκανίων: στοιχεία της δημογραφικής εξέλιξης