Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Expositions
Α/Α Περιγραφή
1 9 δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη
2 6 δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη