Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Νέα
Α/Α Ημερομηνία Θέμα
1 17.02.2019 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 34 / Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών -και ειδικότερα του πρώτου- στην Ελλάδα, μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016)
2 27.09.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 33 / Η γονιμότητα, βασική μεταβλητή της εξέλιξης του πληθυσμού μας. Kύρια χαρακτηριστικά και πεδία παρέμβασης
3 07.09.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 32 / Ελλάδα, δημογραφικές προκλήσεις
4 01.03.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 31 / Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα
5 04.02.2018 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 30 / Η εξέλιξη της δημογραφικής γήρανσης την τελευταία δεκαετία, με έμφαση στην «γήρανση μέσα στην γήρανση»
6 02.12.2017 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 29 / Συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου "Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης".
7 24.01.2017 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 28 / Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;
8 23.09.2016 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 27 / Οι πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050
9 08.04.2016 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 26 / Οι μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
10 13.08.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 25 / Ο Πληθυσμός της Ελλάδας: Τάσεις και Προοπτικές
11 15.05.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 24 / 1961-2014 Οι μεταβολές της πυραμίδας του πληθυσμού της Ελλάδας
12 03.01.2015 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 23 / Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα
13 20.11.2014 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 22 / Αύξηση της τελικής ατεκνίας των γυναικών και μείωση του μεγέθους της οικογένειας στην Ελλάδα: Μια διαγενεακή προσέγγιση.
14 10.11.2013 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 21 / Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης
15 11.10.2012 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 20 / Η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα (1999-2009), ένα παράδοξο;
16 02.08.2012 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 19 / Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας
17 30.04.2012 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 18 / Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών δήμων
18 02.02.2012 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 17 / Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται;
19 10.11.2011 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 16 / Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα
20 10.09.2011 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 15 / O πληθυσμός του πλανήτη: 7 δις το 2011, 9 δις το 2050;
21 19.05.2011 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 14 / Οι απογραφές πληθυσμού στην Ελλάδα
22 18.05.2011 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 13 / Η κινητικότητα των συνταξιούχων στον ελλαδικό χώρο
23 20.12.2010 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 12 / Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στους νέους Δήμους της Ελλάδας: Μια συγκριτική προσέγγιση
24 01.07.2010 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 11 / Που γεννήθηκα, που κατοικώ; η γεωγραφική κινητικότητα στον ελλαδικό χώρο, μια πρώτη χωρική προσέγγιση
25 10.04.2010 Δημογραφικά Νέα - Τεύχος 10 / Η δημογραφία των Βαλκανικών χωρών
1 2 >