Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Διεθνείς συνεργασίες
Το ΕΔΚΑ είναι έδρα της διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης DEMOBALK, που έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στις Βαλκανικές χώρες.
Σχετική σύνδεση