Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ερευνητικές Εργασίες ΤΜΧΠΠΑ
Το Εργαστήριο μας, δημιούργησε εδώ και χρόνια μια έντυπη περιοδική σειρά, με στόχο την προβολή της δημογραφικής έρευνας. Η σειρά διατίθεται στα Ελληνικά. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε στοιχεία για όλα τα τεύχη της σειράς, και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του κάθε τεύχους.
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2004 Κοινωνική μετάβαση και χωρική οργάνωση σε μια ορεινή μειονοτική κοινότητα της Θράκης
2 2003 Η μη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (μεγάλη) κλίμακα έργων
3 2000 Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων της Ελλάδας,1981-1991, μια πρώτη προσέγγιση