Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Εκδόσεις DEMOBALK
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2018 Regards sur la population de l'Europe du Sud-Est
2 2006 Μεταναστεύσεις, κρίσεις και πρόσφατες συγκρούσεις στα Βαλκάνια
3 2000 Η δημογραφία των Βαλκανίων: στοιχεία της δημογραφικής εξέλιξης