Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δημογρ. Εργασίες για τα Βαλκάνια
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2013 Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το 1950 (τόμος 10)
2 2013 Η εθνικότητα στις απογραφές της πρώην Γιουγκοσλαβίας και των σχηματιζόμενων από τη διάλυσή της χωρών.
3 2007 Ο πληθυσμός της Τουρκίας. Δημογραφικές εξελίξεις από το 1927 (τόμος 9)
4 2006 Δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα, σύγκλιση ή απόκλιση; (τόμος 7)
5 2006 Οι διεθνείς μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 (τόμος 8)
6 2005 Δημογραφικό γλωσσάρι των Βαλκανίων (τόμος 6)
7 2003 Οι πρόσφατες απογραφές του πληθυσμού στα Βαλκάνια 2000 (τόμος 5)
8 2002 Βάσεις για ένα προγραμματισμό των γεννήσεων στο Κόσσοβο και στα Μετόχια (τόμος 4)
9 2001 Η δημογραφική γήρανση στη Γιουγκοσλαβία (τόμος 3)
10 2000 Οι δια-εθνοτικοί γάμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία (τόμος 1)
11 2000 Η δημογραφική γήρανση στη Βουλγαρία: αναλύσεις και προοπτικές (τόμος 2)