Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Βιβλία Μελών ΕΔΚΑ
Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται βιβλία που έχουν συγγράψει μέλη του Εργαστηρίου μας. Δεν περιλαμβάνονται μεταφράσεις βιβλίων, εκδοτικές επιμέλειες, ή συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους.
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2015 Στοιχεία δημογραφίας
2 2002 Δημογραφία