Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Εκθέσεις (Reports)
Α/Α Θέμα
1 Οι δημογραφικές εξελίξεις & προοπτικές του πληθυσμού της Ελλάδας και προτάσεις για τις βασικές αρχές μιας δημογραφικής πολιτικής
2 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050
3 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, υφιστάμενες προβολές και εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και των βασικών δημογραφικών συνιστωσών
4 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, προβολή του μόνιμου πληθυσμού, του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 2015-2050
5 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, προβολή του μόνιμου πληθυσμού, του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, μεθοδολογία και αποτελέσματα
6 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, προβολή του μόνιμου πληθυσμού, του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 2015-2050,
7 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, προβολή του μόνιμου πληθυσμού, του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, μεθοδολογία και αποτελέσματα.
8 Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, Υφιστάμενες προβολές και εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και των βασικών δημογραφικών συνιστωσών.
9 Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in the EU, EFTA & Candidate countries
10 Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in the EU, EFTA and Candidate countries
11 Το προφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας το 2001
12 Το προφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας το 2001
13 Σύμβουλος για το GIS και τη θεματική χαρτογράφηση των μη εισοδηματικών διαστάσεων της φτώχειας στην Αλβανία