Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Συνεργαζ. ξένοι ερευνητές
Το ΕΔΚΑ προσκαλεί Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες σε τακτική βάση για διαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται σχεδόν αποκλειστικά για τα μέλη του Εργαστηρίου ενώ οι διαλέξεις απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό (φοιτητές του βασικού κύκλου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) και διεξάγονται συνήθως στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΔΚΑ.
Έτσι, στη τελευταία δεκαετία άνω των 25 επιστημόνων προσεκλήθησαν στον Βόλο ενώ ταυτόχρονα, στα πλαίσια των συνεργασιών του Εργαστηρίου με Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ έχουν φιλοξενηθεί για περιόδους καθηγητές και ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Νότιας και ΝΑ Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Αλβανία).
Το ΕΔΚΑ φιλοξενεί επίσης τόσο καθηγηττές και ερευνητές από ελληνικά και αλλαδαπά πανειστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους αδειών, όσο και φοιτητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για πρακτική άσκηση ως και για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών τους εργασιών ή διδακτορικών τους διατριβών.


Sorry, a problem happened to the page.
Please try again.

HOME