Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δημογραφικές Εργασίες ΕΔΚΑ
Α/Α Έτος Τίτλος
1 2017 Οι δημογραφικές εξελίξεις στην μεταπολεμική Ελλάδα: τάσεις, ρήξεις, προοπτικές (Τεύχος 12)
2 2014 Τα πληθυσμιακά χωρικά δεδομένα, υπόβαθρο για τον σχεδιασμό: οι περιορισμοί και τα προβλήματα της αξιοποίησής τους στην μεταπολεμική Ελλάδα (Τεύχος 11)
3 2013 Αναβολή, αναπλήρωση και τελική ατεκνία, τρία αναδυόμενα φαινόμενα στην εξέλιξη της -προ της κρίσης- γονιμότητας στην Ελλάδα: μια πρώτη προσέγγιση (Τεύχος 10)
4 2007 H περιφερειακή διάσταση της θνησιμότητας στην Ελλάδα (Τεύχος 8)
5 2007 Η διαχρονική εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα (Τεύχος 9)
6 2006 Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών και της συμβολής τους στις πληθυσμιακές μεταβολές 1991-2001 (Τεύχος 6)
7 2006 Η χωρική διάσταση των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα (1991-2001): δημογραφικός δυναμισμός και δημογραφική ατονία (Τεύχος 7)
8 2003 Εισαγωγή στην γραφική σημειολογία και την χαρτογραφία (Τεύχος 5)
9 2002 CARTOGRAFIA, Πιλοτική εφαρμογή «αυτοματοποιημένης» θεματικής χαρτογράφησης (Issue 2)
10 2002 Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ν. Ανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης (Τεύχος 3)
11 2002 DEMOGRAFIA, Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Δημογραφίας στα ΑΕΙ (Τεύχος 4)
12 2001 Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ν.Α Ευρώπη (Τεύχος 1)