Προς την κορυφή της σελίδας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα
Το Εργαστήριο συνεργάζεται με μεγάλα ερευνητικά δημογραφικά ευρωπαϊκά κέντρα. Συχνότατα προσκαλεί ερευνητές των κέντρων αυτών για ομιλίες και σεμινάρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παράλληλα έχει θέσει σαν στόχο την ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας στα πεδία που δραστηριοποιείται προσκαλώντας τα τελευταία χρόνια για μικρά χρονικά διαστήματα βαλκάνιους επιστήμονες για διαλέξεις και ανταλλαγή απόψεων. Το ΕΔΚΑ φιλοξενεί επίσης ερευνητές και πανεπιστημιακούς από άλλες βαλκανικές χώρες στα πλαίσια των υποτροφιών του ΝΑΤΟ και του Ιδρύματος SOROS.
Α/Α Περιγραφή
1 Συμμετοχή στο άτυπο δίκτυο ερευνητών από την Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία για την διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις δημογραφικές συνιστώσες (2016 - σήμερα).
2 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό Δίκτυο TIES (The integration of the European Second Generation) 2005.
3 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση και την Πληροφόρηση σε θέματα Πληθυσμού 1998-2002.
4 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο OPPA (Network for the implementation of an Outil Prospectif pour les Personnes Agees, 2000- 2001).
5 Δημιουργία (1998) και συντονισμός του Δικτύου DEMOBALK (www.demobalk.org).